Regulamin

Wszelkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez FHU GRAFF zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Firma Graff właściciel serwisu graffpen.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych prac w celach informacyjnych (strona internetowa). W przypadku kiedy zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego logo prosimy o pisemną informację.

Zamówienia

Zamówienie nabiera ważności z chwilą pisemnego potwierdzenia oficjalnego formularza zamówień.

Rezygnacja z zamówienia

Firma Graff akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja została doręczona w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od daty złożenia zamówienia.

Ceny

Na stronie internetowej podane są ceny netto oraz brutto. Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Ceny nie obejmują kosztów przesyłki i nadruku.

Płatności

Jeżeli nie ustalono inaczej, zamówienia realizowane są po dokonaniu przedpłaty w wysokości:

50 % - zamówienia na kwotę powyżej 2000,00 zł netto*

100 % - zamówienia na kwotę do 2000,00 zł netto*

*Nie dotyczy instytucji budżetowych i państwowych.

Realizacja

Standardowo zlecenia realizowane są w terminie do 10 dni roboczych (dotyczy produktów z nadrukiem) od momentu przesłania oficjalnego formularza zamówienia. Realizacja zamówień produktów bez nadruku 2 dni robocze.

Firma GRAFF zobowiązuje się do przestrzegania przyjętych przez siebie terminów realizacji, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od naszej firmy (awaria maszyn w drukarni, przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.).

Dostawa

Dostawa odbywa się na koszt zleceniodawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej (30,00 zł netto), zamówienia na kwotę powyżej 1000,00 zł netto realizowane są na koszt firmy GRAFF. Możliwość osobistego odbioru w siedzibie firmy.

Reklamacje

Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym odebranego towaru. W przypadku jakichkolwiek reklamacji zamawiający powinien zgłosić to pisemnie z dokładnym opisem zdarzenia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty odbioru towaru. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnej reklamacji.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory staramy się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości ugody spory rozstrzygać będzie właściwy Sąd dla firmy GRAFF.

 

 

Graffpen - długopisy reklamowe

W ofercie tanie długopisy reklamowe, długopisy plastikowe, długopisy z nadrukiem, komplety i zestawy piśmienne, ołówki reklamowe, tanie długopisy reklamowe.

Copyright 2009-2019 by Graffpen. All rights reserved.
Realizacja: www.abacus.pl